Persondatapolitik

Formålet med persondatapolitikken er at oplyse parkanten om dennes rettigheder samt give indsigt i, hvordan data behandles og til hvilket formål.

Hvad er persondata?
Definition på persondata er, at det er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person.

Læs mere hos Datatilsynet:
https://www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig:
City Parkeringsservice A/S
Naverland 2, 6, 2600 Glostrup
Postboks 76
CVR-nr.: 25 29 01 86
Telefon: + 45 36 41 00 19
Mailadresse: [email protected]

Cookies:
Cookies er en lille tekstfil, som gemmes på computeren, når en hjemmeside besøges. Cookies er ikke skadelige og er med til at give en god brugeroplevelse.

City Parkeringsservice benytter cookies til forskellige formål på hjemmesiderne www.cityparkering.dk og www.mitcp.dk.

City Parkeringsservice benytter 'session cookies'. De slettes automatisk, når sessionen (dvs. brugerens brug af mitcp.dk eller cityparkering.dk) ophører. Hvis brugeren f.eks. vælger et andet sprog end dansk, har computeren brug for at huske dette valg. Dette håndteres ved en simpel session cookie.

Der er cookies, som gemmes i længere tid på computeren. Nogle af disse cookies benyttes i sikkerhedsøjemed. Hvis brugeren er på internettet fra en delt IP-adresse, benytter City Parkeringsservice en særlig cookie, som bruges til at sikkerhedsgodkende en specifik enhed bag denne delte IP-adresse. Denne cookie anvendes kun, hvis brugeren har en profil på mitcp.dk.

Udover ovenstående benyttes Google Analytics cookies. Disse kan have en varighed op til 2 år, og bruges udelukkende til statistiske formål om brugen af cityparkering.dk og mitcp.dk.

Det er muligt at fravælge brug af cookies, men i så fald vil brugeren miste funktionalitet på cityparkering.dk og mitcp.dk.

Hvis brugeren ønsker at slette sine cookies, kan brugeren følge vejledningen på denne side:
https://minecookies.org/cookiehandtering/

Indsamling og formål:
City Parkeringsservice har en legitim interesse i at behandle persondata i forbindelse med udførelse af parkeringskontrol. Formålet med indsamlingen er at håndhæve de restriktioner, som er formuleret på skiltene på et givent parkeringsområde.

Personhenførbart data som indsamles og benyttes til at gøre et retskrav gældende:

 • • Billeddokumentation af køretøjet, nummerplade og lokation.
 • • Parkeringens start og sluttidspunkt (parkeringens varighed)
 • • Data om køretøjets ejerforhold (hentes fra SKATs Digitale Motorregister)

Herudover indsamles data til driftsanalyser af områdets parkeringsfaciliteter. Data, der anvendes til driftsanalyser, anonymiseres uigenkaldeligt og kan dermed ikke henføres til en bestemt person.

Tjenester og Anonymisering:
Benytter parkanten en tjeneste på cityparkering.dk eller mitcp.dk, hvor det er en forudsætning, at parkanten indsender data, sidestilles dette med et samtykke til, at denne data vil blive behandlet. Data vil i videst muligt omfang blive anonymiseret med mindre, det er strengt nødvendigt, at City Parkeringsservice har parkantens indsendte persondata for at gøre tjenesten brugbar for parkanten.

Ret til indsigelse:
Udover parkanten har ret til at gøre indsigelse over en kontrolafgift, har parkanten også ret til at gøre indsigelse over selve behandlingen af parkantens persondata. City Parkeringsservice har ret til at afvise indsigelsen, hvis behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan gøres gældende. jf. artikel 21, stk. 1 i Persondataloven.

Hvis City Parkeringsservice ikke giver parkanten medhold i indsigelsen over databehandlingen, kan parkanten gøre indsigelse hos Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Viderebehandling:
Databehandlingen foregår internt i City Parkeringsservice, men der kan være tilfælde, hvor data overleveres til viderebehandling af en anden part. Dette vil typisk være i forhold til følgende:

 • • Hvis en myndighed, f.eks. politiet, anmoder om udlevering af data
 • • Hvis parkanten har gjort indsigelse ved parkeringsklagenævnet
 • • Hvis sagen overdrages til et af følgende inkassoselskaber:
  • 1. Protego Inkasso ApS
  • 2. Euro Parking Collection plc
  • 3. Intrum Justitia A/S
  • 4. ParkTrade Europe AB
 • Hvis parkanten har benyttet en anden parts softwareløsning til f.eks. registrering af p-licens:
  • 1. EasyPark A/S
  • 2. OK a.m.b.a.

Lagring og Sikkerhed:
Data opbevares sikkert og forsvarligt på servere, som opfylder gældende lovgivning. Data gemmes ikke i længere tid end strengt nødvendigt. Når formålet med behandlingen er ophørt, slettes data. City Parkeringsservice er dog forpligtet til, jf. bogføringslovens §10, at opbevare regnskabsmateriale på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Ret til sletning:
Parkanten har ret til at anmode om at få sine oplysninger slettet. Parkanten skal dog være opmærk som på, at City Parkeringsservice har jf. artikel 17, stk. 3, litra e i databeskyttelsesloven ret til at fortsætte behandlingen for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Betalingskort:
Hvis parkanten har tilknyttet et betalingskort til en mitcp.dk-profil, registreres det ikke hos City Parkeringsservice, men hos City Parkeringsservice betalingstjenestepartner Bambora Danmark A/S. City Parkeringsservice har ikke adgang til parkantens gemte betalingskort, men kan dog slette kort, hvis brugeren ønsker det.

Indsigt og Dataportabilitet:
Parkanten har ret til at få udleveret sin persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. City Parkeringsservice udleverer persondata i PDF og XML-format. Parkanten kan få sine persondata udleveret på hjemmesiderne cityparkering.dk og mitcp.dk (Klik på indsigelse i menuen, udfyld felterne og klik så på knappen Download). Parkanten kan også henvende sig ved at sende en mail til: [email protected].

Berigtigelse:
Parkanten har ifølge persondataloven ret til at få berigtiget ukorrekte oplysninger. Finder parkanten en fejl i sine personoplysninger, vil City Parkeringsservice sørge for at rette dem hurtigst muligt.

Gå til toppen
Back To Top