Benyt venligst en nyere browser end Internet Explorer. For eksempel: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Apple Safari.
Indtast registreringsnummer og afgiftens løbenummer, hvis du vil:
  • Gøre indsigelse
  • Se billeddokumentation
  • Betale
  • Anmode om afdragsordning. Bemærk at der vil blive tilføjet kr. 100,00 i administrationsgebyr.
  • Udskriv kvittering

Vedrører betalingskravet en parkering ved Kanalvej eller i Spinderiet, bedes du gøre indsigelse på mitcp.dk
 

Gå til toppen
Back To Top