Autopark

CP Parkeringssystemer har udviklet et helt nyt og banebrydende parkeringssystem til større parkeringsarealer. Ved hjælp af høj-opløselige kameraer og infrarøde sensorer, kan systemet uafhængigt af lys- og vejrforhold aflæse og registrere både danske og udenlandske køretøjers registreringsnumre. Vores automatiske kamerasystem fotograferer alle køretøjer ved ind- og udkørsler til parkeringsområdet og gemmer det i en database sammen med et tids stempel.

AutoPark-systemet, giver et detaljeret overblik over omsætningen, belægningsprocenten på parkeringsarealerne og bilisternes opholdsvarighed. Derudover giver AutoPark som noget helt nyt en unik mulighed for at kategorisere kundebasen ud fra geografiske områder, som blandt andet kan bruges til at målrette en evt. markedsføring. Systemet giver også et betydeligt bedre flow ved ind og udkørslerne, hvilket er meget tydeligt omkring årets højtider, hvor der normalt er et stort pres på traditionelle bomsystemer.

Systemet er udviklet med henblik på at give brugeren den lettest mulige adgang til parkering samtidig med, at det skal tilføre værdi til kunden. Derfor er AutoPark designet således, at omkostningerne til service minimeres samtidig med, at det giver åbenlyse fordele i forhold til eksisterende løsninger på markedet.

Elektroniske parkeringstilladelser
AutoPark systemet kan fuldt ud integreres med produktet elektroniske parkeringstilladelser. Elektroniske tilladelser kan helt eller delvist erstatte de fysiske parkeringstilladelser. I stedet for at udlevere en fysisk parkeringstilladelse indtastes oplysningerne om brugeren og køretøjet blot i et online administrationsmodul. Brugeren har derefter tilladelse til at parkere jævnfør reglerne på området. Fordelen for brugeren er, at der ikke kan udstedes en uberettiget kontrolafgift til køretøjet, som hvis den fysiske tilladelse var bortkommet eller ikke var synlig for kontrol. Samtidig letter det den administrative arbejdsbyrde, der tidligere kunne være forbundet med udskiftning af parkeringstilladelserne ved årsskifte eller eventuelt misbrug af ureturnerede parkeringstilladelser.

Betalingsautomat, EasyPark eller efterkrav
Betaling for parkering i forbindelse med AutoPark kan som udgangspunkt foretages på 3 forskellige måder.

• Betaling ved en betalingsautomat, brugeren indtaster deres registreringsnummer og betaler med kreditkort eller mønter.

• Betaling med EasyPark, hvor bilisten blot køre ind på området og automatisk starter en parkering ved genkendelse af registreringsnummeret på køretøjet og efterfølgende automatisk stopper parkeringen ved udkørsel.

• Hvis bilisten ikke bruger en af ovenstående løsninger, fremsendes en opkrævning til køretøjets registrerede ejer med påkrav om betaling for parkeringen samt et administrationsgebyr.

For mere information besøg www.autopark.nu

KONTAKT OS:
City Parkeringssystemer ApS
FORDELE
• Mulighed for markedsføringsdata.
• Mulighed for elektroniske licenser.
• Betydeligt bedre flow ved ind- og udkørsler.
• Ingen dyre drifts omkostninger til bomsystemer samt indkøb, udskiftning og tømning af parkerings billetter.
REFERENCER
Shoppingcentre:
• Spinderiet
• Ballerup Centret
• Hørsholm Midtpunkt
Bolig og erhverv:
• Parkeringskælder Amager Strandvej
• Parkeringskælder Kanalvej
• Parkeringskælder Rådhusgården
• Høje Taastrup Transportcenter
Gå til toppen
Back To Top